Osazení domu na pozemek

05.11.2023

Úvod

Osazení domu na pozemku je něco, co má vliv na to, zda se z vaší budoucí zahrady stane příjemné místo k pobývání, či nikoliv. Nevhodným osazením domu bude vaše zahrada málo prosulněna, nebo se z ní stane místo, kam je příliš vidět z veřejného prostoru a pozbývá tak příjemného soukromí

Osazení domu na pozemek je zásadní věc, která nejen určí kvalitu bydlení, ale může i stavbu prodražit při špatném návrhu. Projektant osazení domu řeší jako jednu z úplně prvních věcí při návrhu. Souvisí úzce orientací domu ke světovým stranám (téma, kterému jsem se věnoval v minulém článku).

Limity území

Než se projektant pustí do návrhu nejvýhodnějšího osazení, musí si zjistit limity území. Otevře územní plán a podívá se, jaké specifické podmínky pro prostorové a tvarové uspořádání ÚP udává. Musí zjistit, zda pro danou lokalitu neexistuje regulační plán. Musí zajistit existence sítí od jednotlivých správců a zakreslit jejich ochranná pásma. Toto všechno jsou limity, které musí respektovat. Dále jsou specifika území, které je třeba si předem zjistit. Správný návrh osazení domu se pozná tak, že na tato specifika vhodně reaguje. Je to například svahovitost území a správné výškové osazení domu do terénu. Je to okolní zástavba a respektování uliční čáry (a to např. i přesto, že v ÚP podmínka není. Ulice by měla být celistvá a jednotná a umístění domu na uliční čáru napomáhá správnému uličnímu charakteru). Můžou to být i rizikové faktory, jako např. záplavové území a umístění domu na vyvýšený polozapuštěný suterén. Nebo to je návrh husté zelené bariéry v místě se zvýšenou hlukovou zátěží od komunikace.

Osazení domu na pozemku

Jak řešit samotné osazení domu na pozemku? Vezměme si v úvahu ideální případ řešeného pozemku. Takový pozemek má přístupovou cestu ze severu a je mírně svažitý jižním směrem. Příjezdová cesta ze severu umožňuje umístit dům relativně blízko silnice na uliční čáru na severní straně pozemku, takže tím minimalizujeme zpevněné plochy nevyužitelné pro zahradu. 

Při severní straně může být garáž, vstup do domu, technické místnosti. Všechny obytné místnosti jsou pak situovány na jižní fasádu a dům je tak otevřen a propojen se zahradou na jižní straně. Provozně funguje výborně, protože samotný dům svoji hmotou odděluje prostor mezi veřejnou ulicí a privátní zahradou a vytváří tak na zahradě prostředí s dostatkem soukromí odcloněným domem. Další výhodou je slunce – dům nestíní zahradě a celá zahrada je prosluněna, stejně jako obytné místnosti na jižní fasádě domu. Stromy na zahradě vytváří přírodní stínění prosklených ploch – v létě jsou ozeleněny a vytváří stín, v zimě naopak bez listů propouští světlo a teplo do interiéru.

Samozřejmě málokdy se setkáme s tzv. ideálním pozemkem a vždy je třeba postupovat individuálně s ohledem na lokální podmínky a charakter území.

 

Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.