ÚVOD

Plánujete výstavbu rodinného domu, rekonstrukci stávající budovy, nebo jinou realizaci? Zpracuji pro vás kvalitní projektovou dokumentaci od úvodní studie až po projekt pro provedení stavby za příznivou cenu.

Reference

V projekční a stavební praxi se pohybuji od roku 2013. Vypracoval jsem řadu projektů novostaveb rodinných domů, mám zkušenosti s rozsáhlejšími stavbami bytového i nebytového charakteru i mnoha rekonstrukcemi. Výběr z portfolia viz reference.

Kontakt

Ing. Jan Špás

+420 774 501 785

spas.janek@gmail.com

www.projekty-rd.cz

www.vizualizace-fasady.cz