Orientace domu ke světovým stranám

28.10.2023

Nejdůležitější fáze projektu

Jaká fáze projektu rodinného domu je nejdůležitější? Pokud pominu kvalitní provedení samotné stavby při realizaci, tak je to pravděpodobně úplně první návrh a studie domu. Jedná se o velmi citlivou fázi, každý posun zdi o metr znamená statisíce ze stavebníkovy kapsy. Proto je velmi důležité dokonale využít všechen obestavěný prostor a nemrhat s ním. Před samotným návrhem dispozice se projektant zabývá umístěním domu na pozemku. I zde musí respektovat jasná pravidla, nevhodně zvolené umístění domu na pozemku znamená nejen málo prosluněnou zahradu a horší tepelnou bilanci domu, ale třeba i ztrátu soukromí a ve výsledku méně příjemné bydlení.

Orientace domu ke světovým stranám

Dobrá orientace domu ke světovým stranám navržena v úvodním studii rodinného domu dává předpoklady ke skvělému bydlení. Dopadající světlo do interiéru nejen pozitivně ovlivňuje pocitovou příjemnost bydlení (kam nechodí slunce, chodí lékař), ale zásadním způsobem ovlivňuje i solární zisky. Pasivní domy jsou dnes již dobře známým pojmem. Pasivní dům na straně tepelných ztrát je velmi redukován kvalitně provedenou izolací. Zajímavostí je, že pasivní dům by nikdy nemohl být pasivní, pokud by se u něj neuvažovalo s tepelnými zisky. Ty se dělí na vnitřní (od lidí, vaření, přístrojů – ty dnes pomineme) a na vnější. Vnější tepelné zisky jsou právě maximalizovány díky vhodné orientaci ke světovým stranám. Pokud se velké prosklené plochy navrhují citlivě, mohou výslednou tepelnou bilanci navýšit o stovky wattů a mohou tak výrazně zkrátit topnou sezónu a tím i zlevnit provoz domu.

Orientace RD ke světovým stranám | Projekty-RD.cz

Jih

Jih je z hlediska orientace domu ke světovým stranám nejcennější stranou. Na jižní fasádu dopadá světlo po celý rok. Právě dobře prosklená jižní fasáda je ta, která v zimě zajišťuje nezanedbatelné tepelné zisky a vyrovnává tak tepelnou bilanci domu. Je dobré volit (a na jih obzvlášť) okna s dobrým (>50%) solárním faktorem g, který specifikuje, kolik energie ze slunce je přes skla propouštěno do interiéru. Výhodu v tomto měla dříve používaná okna s dvojskly, která měla výrazněji lepší solární faktor, na druhou stranu se však vyznačují vyššími tepelnými ztrátami a dnes jsou již tepelně izolační trojskla považována za standard.

Jižní strana je výhodná i s ohledem na ochranu proti přehřívání. V létě je slunce na jižní straně vysoko na obloze a  tak jednoduchými pevnými přesahy střechy o desítky cm lze okenní výplně velmi dobře stínit. (Výpočet délky přesahu lze dobře modelovat např. pomůckou na webu TZB-info.)

 

Východ a západ

Východní a západní strany mají podstatně méně sluneční energie v zimě, kdy je tepla v domě nedostatek. V létě naopak hrozí u těchto ploch (hlavně tedy západních) přehřívání. Proto je doporučeno umísťovat venkovní stínící techniku.

Východní strana má velký potenciál v ložnici, kdy slunce dopadající do interiéru už z brzkého rána pomáhá k přirozenějšímu vzbuzení se a lepšímu nastartování dne. 

Ze západu nejčastěji fouká a je-li to možné, je vhodné např. dům umístit před vzrostlou zeleň jako ochrannou bariéru.

Sever

Severní fasáda je nejméně prosluněna, nikdy na ni nedopadá přímé sluneční světlo, pouze rozptýlené světlo z oblohy a ze země. Na severní stranu se umísťují technické místnosti, koupelny a neobytné místnosti obecně. Nárazovou plochu může tvořit například garáž. Okna se umísťují minimálně a pokud, tak ne s velkými prosklenými plochami.

Individualita

Málokdy se v praxi setkáváme s „ideálním pozemkem“, tj. např. mírný jižní svah, přístup ze severu, výhled na jih, atd. S každým pozemkem je nutné pracovat v individuálně. Je důležité řídit se hlavními zásadami, byla by však škoda spoléhat pouze  na matematiku a tepelnou bilanci domu a nerespektovat další potenciály pozemku, jako jsou výhledy, řešení soukromé zóny pozemku, atd.

Návrhům domů se věnuji už řadu let a rád vám v rámci studie pomůžu s umístěním domu na pozemek, vhodnou orientací a celkovým návrhem k vašemu spokojenému bydlení.

Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.