Medializace

Souhlas s medializací

Souhlasem s cenovou nabídkou a zpracováním dokumentace nebo vizualizace stavby dáváte souhlas se zveřejněním mnou vypracované části projektu na těchto webových stránkách.
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním projektu, prosím, sdělte mi to.