Moje práce

Jak zpracovávám projekty

Pracuji v plné verzi programu Archicad a celou stavbu projektuji kompletně ve 3D (krok od BIM modelování). Při modelování se každý prvek propisuje do všech 2D výkresů a automaticky vytvářených tabulek. Já se tak místo kreslení 2D výkresů a kontrole jednotlivých prvků mohu maximálně věnovat samotnému návrhu stavby a řešení technických detailů. 3D model okamžitě odhalí všechna kolizní místa. Tyto detaily řeším tedy hned v úvodní fázi projektu (zpracování DSP), což je ekonomicky i technicky nejvýhodnější (viz Mac Leamova křivka).

Studie – interaktivní model

S návrhem dispozic domů mám spoustu zkušeností. Při návrhu přistupuji ke každému projektu individuálně a dům vám navrhnu na míru dle vašich potřeb současně při respektování správného osazení domu na pozemek a začlenění do stávající zástavby. Máte-li zájem o služby architekta, rád vám doporučím kontakt na dobrého architekta v Chrudimi, který vám zpracuje studii a já mohu případně navázat projektem pro povolení stavby.

K dobře vyladěnému návrhu povede dlouhá cesta a i zde je 3D model skvělým nástrojem v komunikaci mezi projektantem a stavebníkem. V rámci studie budete mít k dispozici vizualizace a také interaktivní 3D model stavby, který můžete procházet a postupně se tak dobře seznámit s vaším domem ještě předtím, než bude realizován

Cena

Celková cena, kterou zaplatíte  za kompletní projekt RD od úvodní studie, přes projekt DSP, až k finálnímu vydání stavebního povolení se bude pohybovat kolem ~70 000 Kč.

Tato cena obsahuje o architektonickou studii, projekt DSP v rozsahu dle vyhl. 499/2006 (kompletně, včetně jednoduchých schémat instalací, včetně požárně bezpečnostního řešení, včetně PENB) a inženýrskou činnost z mé strany (komunikace s úřady a získávání stanovisek dotčených orgánů).

Zpracovávám i jednotlivé části dokumentace samostatně, cena studie je cca ~15 000, stavební část projektu DSP ~40 000 Kč, vše dle domluvy.