Oddělení WC od obytné místnosti

7.10.2023

Úvod

Občas stavebníci reagují překvapeně na moji informaci, že existuje vyhláška, která stanovuje, že je nutné oddělit WC od obytné místnosti. V článku rozeberu tento požadavek trochu blíže.

Oddělení WC od obytné místnosti

Oddělení WC od obytné místnosti vychází z vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V §10 odst. 6 se píše:

(6) Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.

Dvoje dveře mezi WC a obytnou místností?

Znamená to tedy, že je nutné umístit mezi WC a obytnou místnost dvoje dveře? Ne, toto není nutné. Vyhláška 268 říká, že „Záchod nesmí být přímo přístupný z pobytové místnosti“, nikoliv však nutně přes dvoje dveře. Stačí, dovoluje-li to dispozice, prostor před dveřmi WC vyhradit jako jinou místnost, která není oddělena stěnami, ale pouze provozně. Toto je legitimní přístup a samozřejmě záleží na konkrétním případu, když to však dispozice dovoluje, je tímto požadavek normy splněn a není nutné umísťovat druhé dveře.

Oddělení WC a obytné místnosti

Konkrétní případ

Na půdorysu malého domku je fialovým obdélníkem vyznačen prostor, který by se v tomto případě označil za např. „Domácí práce“, tedy oddělení jediného WC od obytné místnosti je splněno. Pokud by stavebník narazil na úřad, který by vyžadoval oddělení stavební konstrukcí, umístily by se na linii stěny dveře, například posuvné do linky vlevo, nebo skládací, které by se teoreticky po kolaudaci daly i snadno demontovat. Jiný konkrétní případ z čr je například popsán v tomto článku od architekta Tichoty. (Mimochodem, v cizině požadavek na oddělení WC od obytné místnosti běžně není).

Koupelna v ložnici

Jak je potom možné povolit ložnici, do které je přímý vstup z koupelny s mísou? V citovaném odstavci zmíněné vyhlášky je poslední věta „jde-li o jediný záchod v bytě“. Proto nejedná-li se o malý dům s pouze jednou toaletou, nevztahuje se na něj tato část vyhlášky a koupelna v ložnici je v pořádku.

Závěr

Jak tedy vyřešit odstavec 6 vyhl. 268/2009 Sb. v malých rodinných domech? Nabízí se tři možnosti:

– Oddělit prostor dveřmi, např. předsíňkou do WC

– Vyhradit prostor, do kterého se z WC vystupuje, jako jinou místnost, provozně oddělenou

– Navrhnout v domě druhou záchodovou mísu

Může se zdát, že některé dispozice může tento požadavek vyhlášky omezit, článek však popisuje, že se jedná o snadno řešitelný problém.

Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.