Minimální velikost WC

8.12.2023

Legislativa

Rozměry minimální velikosti WC vychází z normy ČSN 73 4301 – Obytné budovy, konkrétně z článku 5.2.3.13. Na tento článek normy neodkazuje žádná vyhláška, proto se nejedná o závazné hodnoty pro minimální rozměry. Přesto je ale doporučeno tyto rozměry držet, aby bylo užívání záchodu pohodlné. Zároveň na druhou stranu není nutné rozměry záchodu projektovat výrazně větší, protože to uživatelskému komfortu nepřidá a při dnešní ceně 60 000 kč/m2 stavby vyjde i nejmenší záchod o rozměru 1,5×0,9 m vč. příček na 100 tisíc.

Minimální velikost WC

Dle ČSN 73 4301: minimální velikost WC je 900 x 1100 mm. Jedná se dle normy o dnes neobvyklý případ, kdy splachování WC je z nádržky vysoko položené (a dveře se otevírají ven). Dnes se nejčastěji používá geberit – tedy podomítkový modul záchodového splachování. V takovém případě je logické počítat minimální velikost záchodu od předstěny. Při otevírání dveří ven je to tedy zmíněných 900 x 1100, při (obvyklejším) otevírání dveří dovnitř je to 900 x 1500 mm. Při bočním otevírání se doporučuje minimálně 900 x 1200 mm.

Minimální velikost WC

Další požadavky

Norma dále udává navazující požadavky, jako je například minimální vzdálenost mezi otevřeným křídlem dveří a okrajem WC mísy 300 mm. Nebo vzdálenost mezi osou záchodové mísy nebo osou umyvadla a stěnou – 450 mm.

ČSN 73 4301 - WC
Ing. Jan Špás

Ing. Jan Špás
Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, působí jako projektant. Zaměřuje se na projektování rodinných domů.

Zpět na seznam článků.