PŘÍSTAVBA CHRUDIM

Dokumentace pro ohlášení stavby

Investor se rozhodl pro rozšíření plochy stávajícího rodinného domu. Byla navržena přístavba ze strany zahrady směrem k Návesnímu rybníku. Stávající rodinný dům se nachází v obci Kunčí v okresu Chrudim. V rámci dokumentace pro ohlášení stavby byla zpracována i vizualizace přístavby. Bylo řešeno více variant z hlediska materiálu (režná cihla, nebo omítka) i tvaru navržené přístavby (střecha sedlová, valbová či polovalba).

Galerie

SRPEN 2021