PŘÍBĚHY BRODSKÝCH DOMŮ

Vizualizace zemědělských usedlostí

V maturitním ročníku střední školy jsem měl za úkol vytvořit elektronickou 3D podobu Nádražní ulice v Havlíčkově Brodě. Práce následně našla využití i na výstavě Příběhy brodských domů.

K dispozici jsem měl historické podklady převážně z přelomu 18. a 19. století, jednotlivé domy jsem se snažil detaily co nejvíce přiblížit původní podobě. Bohužel se dochovalo jen několik málo domů z této ulice s dokumentací, neznámé objekty jsou vyneseny pouze jako hrubá hmota.

K zemědělským usedlostem patřila vždy velká zahrada, proto jsem se při vizualizaci zaměřil i na jednotlivá pole, ploty i návaznost na řeku Sázavu.

Oblet lokality

Vedle klasické vizualizace fasády či interiéru se věnuji i vizualizacím širšího prostoru, například ulice či celé části města a daný urbanistický koncept jde vhodně prezentovat například obletem dané lokality. 

Přiložené video, které bylo součásti maturitní práce, je velmi jednoduché, přesto ale podobný oblet dokáže podat ucelenou představu o celé lokalitě

Galerie

Duben 2016